наукові публікації Коноваленко Сергій Олександрович 1. С.О.Ястремська, С.О.Коноваленко «Перспективи дистанційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського»// Т.-«Медсестринство», №2.-2008р.-ст.-53.

 2. М.С. Гнатюк, В.В. Франчук, Р.М. Гнатюк, С.О. Коноваленко, К.Є. Лавренюк, М.В. Данів, М.Ф. Ковальчук, Ю.О. Данилевич, О.Б. Слабий „Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артеріального судинного русла при різних патологічних станах”.-Медична освіта.– 2008.– №3.– С.30-31.

 3. Гнатюк М. С. Вікові особливості змін секреторної активності передсердних кардіоміоцитів при дії на організм хлориду кадмію / М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т.11, № 11. – С. 64-68. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 4. Коноваленко С. О. Інформаційний аналіз структурної перебудови серцевого м'яза при дії на організм хімічних факторів / С. О. Коноваленко, М. С. Гнатюк, А. М. Пришляк  // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2008. – № 2(9). – С. 114. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).


 1. Коноваленко С. О. Морфометрична оцінка вікових змін серцевого м'яза дослідних тварин / С. О. Коноваленко, Р. М. Гнатюк, В. В. Микитюк // XІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня-2 квітня 2008 р. : матеріали конгресу.  – Тернопіль : Укрмедкнига,  2008. – С. 200. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 2. Кількісна оцінка секреторної активності передсердних кардіоміоцитів при дії на організм солей важких металів /  М. С. Гнатюк, А. М. Пришляк,  Р. М. Гнатюк, С. О. Коноваленко // Довкілля і здоров'я : науково-практична конференція, 24-25 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 19-20. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 3. Л.Я.Ковальчук, О.І.Яшан, С.О.Ястремська, С.О.Коноваленко «Дистанційна освіта як новітній підхід до ступеневої підготовки медичних сестер»//Т.-«Медсестринство».-№2.-2009р.-ст.-6.   

 4. С.О.Коноваленко, С.О.Ястремська, В.В. Максимова «Дистанційне навчання як інструмент впливу на інформаційну культуру в освітньому середовищі»// Т.-«Медсестринство».-№4.-2009р.-ст.-12.

 5. Гнатюк М. С. Дія хлориду кадмію на вікові особливості ремоделювання артерій міокарда /  М.С. Гнатюк, В. А. Кондратюк,  С.О. Коноваленко  // Гігієна населених місць. – Київ, 2009. – вип. 54. – С. 99-103. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

          

 1. Коноваленко С. О. Інформаційний аналіз вікових структурних змін кардіоміоцитів частин серцевого м'яза / С. О. Коноваленко, Л. В. Гнатюк, О. Б. Слабий // XІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених,  27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 196. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 2. Ремоделювання артерій міокарда при дії на організм солей важких металів / М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко,  Л. В. Гнатюк, О. Б. Слабий //  Довкілля і здоров'я : науково-практична конференція, 24-25 квітня 2009 р. :  матеріали  конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 23-24. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 3. Ремоделювання артерій шлуночків серця при токсичному ураженні / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський, Л. В. Гнатюк, С. О. Коноваленко, О. Б. Слабий // Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології : науково-практична конференція, 20-21 травня 2009 р. : матеріали конф. – Вінниця : ВНМУ, 2009. – С. 76-78. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 4. Застосування методів кількісної морфології при оцінці особливостей ремоделювання камер ураженого серця / М. С. Гнатюк, С. О. Коновалекнко, Л. В. Гнатюк, М. Ф. Ковальчук, О. Б. Слабий, О. Б. Ясіновський // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я : науково-практична конференція, 28-29 травня 2009 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 47-48. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 5. Типи кровопостачання серця у різних видів дослідних тварин / М. С. Гнатюк, С. О. Коновалекнко, Л. В. Гнатюк, М. Ф. Ковальчук, О. Б. Слабий, О. Б. Ясіновський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 4 червня 2009 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 116-117. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 6. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського / І.Я.Господарський, С.О.Ястремська, С.О.Коноваленко, Н.І.Рега, В.В.Максимова, Б.А.Локай, Н.Б.Галіяш, О.М.Креховська-Лепявко, І.В.Яворська, Н.В.Петренко, В.Є.Городецький, О.І.Зарудна // Медична освіта. - №3. – 2010. – с.109-112.

 7. Коноваленко С. О. Вікові зміни об'ємних параметрів камер серця / С.О. Коноваленко // XІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010р.: матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 63.

 8. Гнатюк М. С. Вікові особливості просторової перебудови камер серця / М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко, Л. В. Татарчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –  2010. – № 2(13). – С. 93-96. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 9. Коноваленко С. О. Вікові особливості ядерно-цитоплазматичних співвідношень у кардіоміоцитах шлуночків серця дослідних тварин / С. О. Коноваленко // Шпитальна хірургія. – 2011. – Т.4, № 56. – С. 40-43.

 10. Гнатюк М. С. Вікові особливості ремоделювання мікрогемоциркуляторного русла частин серцевого м’яза при ураженнях хімічними факторами /  М. С. Гнатюк, А .М. Пришляк,  С. О. Коноваленко // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології : науково-практична конференція, 17-18 червня 2011 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 54-56. (Здобувач провів дослідження, аналіз і узагальнення результатів, підготував матеріали до публікації).

 11. Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., Коноваленко С.О., Яворська І.В. Диференційований підхід до вибору гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С без ознак цирозу печінки (Підсумкова науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", 17 квітня 2012 р., ТДМУ)

 12. С.О. Ястремська,. І.Я Господарський., О.С. Усинська. Н.І. Рега, Коноваленко С.О., Городецький В.Є. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського // Медична освіта.- 2012.-N 1.- C. 142-145.

 13. Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., КоноваленкоС.О. Індивідуальний підхід при виборі гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит с без ознак цирозу печінки // Збірник робіт науково-практичної конференції “ Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”,- 10 жовтня 2012 року,- Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”,- С.53-54

 14. Коноваленко С. О. Особливості просторової перебудови камер серця дослідних тварин / С. О. Коноваленко,  Л. В. Татарчук, О. Б. Слабий //  Морфологія на сучасному етапі розвитку науки : науково-практична конференція, 5-6 жовтня 2012 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 102.

 15. Коноваленко С. О. Вплив хлориду кадмію на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь / С. О. Коноваленко,  О. Л. Ковальчук, М. С. Гнатюк // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : науково-практична конференція, 1-2 листопада 2012 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 186.

          

 1. Коноваленко С. О. Взаємозв'язок між психофізіологічними особливостями студентів та їх успішністю при дистанційній формі навчання / C. О. Коноваленко, Р. М. Гнатюк, Л. В. Татарчук // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 62–66.      


 1. Коноваленко С. О. Особливості ремоделювання гемомікроциркуляторного русла серця в умовах кадмієвої інтоксикації / Довкілля і здоровٰя : науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р. :  матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 46-47.


 1. Коноваленко С. О. Кількісний морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла / С. О. Коноваленко // Шпитальна хірургія. – 2013. – Т.2, № 62. – С. 49-54.      


 1. Коноваленко С. О. Морфологічний аналіз вікових змін вінцевих артерій міокарда при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення : ІІІ науковий симпозіум, 03-04 жовтня 2013 р. : матеріали смп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 20-22.


 1. Господарський І. Я. Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С / І. Я. Господарський, К. В. Волинець, Н. І. Рега, О. І. Зарудна, В. Є. Городецький, О. М. Креховська-Лепявко, Л. П. Мазур, Б. А. Локай, С. О. Коноваленко // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення : ІІІ науковий симпозіум, 03-04 жовтня 2013 р. : матеріали смп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 12-14.


 1. Коноваленко С. О. Морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 3(109). – С. 269-273.


 1. Волинець К. В., Грушко В. В., Коноваленко С. О. Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С / К. В. Волинець, В. В. Грушко, С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Том 2(111). – С. 214-217. 1. Мазур Л. П. Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання / Л. П. Мазур, С. О. Коноваленко // Медична освіта. – 2014. – №3. – С. 105-107.


 1. Пат. На корисну модель №81102, МПК Спосіб моделювання підвищення внутрішньоочного тиску / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О. – України Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2013р. / Обсяг-4ст. 


 1. Пат. на корисну модель № 94921 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Господарський І. Я.,  Креховська-Лепявко О. М. – № u 2014 05627 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с.

 2. Коноваленко С. О. Гістостереометричний аналіз вікових змін частин міокарда при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Том 1(118). – С. 233-238.


 1. Практичне медсестринство Ковальчук Л.Я., Яшан О.І. Ястремська С.О. та ін. / За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Всього 24 чол.) Навчальний посібник з грифом МОЗ України (протокол №1 від 27.12.2011) Тернопіль, Укрмедкнига. - 2012. – 432 с.


 1. Кузьменко О. В. Порівняльний аналіз результатів якісної успішності студентів при проведенні підсумкового модульного контролю / О. В. Кузьменко, С. О. Коноваленко // Тернопіль: Медсестринство. – 2015. - №2. - С. 21-24.


 1. Андрухів Т. П. Функціональні зміни серцево-судинної діяльності в учнів із порушенням постави до та після корекції /  Т. П. Андрухів, С. О. Коноваленко // Тернопіль: Медсестринство. - 2015. - №2. - С. 28-31.


 1. Гнатюк М. С. Особливості місцевих імунних реакцій в бронхах при резекції різних об'ємів паренхіми легень / М. С. Гнатюк, О. Б. Слабий, С. О. Коноваленко // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення : IV науковий симпозіум, 15-16 жовтня 2015 р. : матеріали смп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 19-20.

         

 1. Гнатюк М. С. Зміни локальних імунних процесів у дванадцятипалій кишці при резекціях різних об’ємів печінки / М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко, Л.В. Татарчук // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення : IV науковий симпозіум, 15-16 жовтня 2015 р. : матеріали смп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 20.


 1. Медсестринство в хірургії: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб,                       С. О. Коноваленко. 2 – ге вид. переробл. і доповн. –  Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 624 с.

          


       

         
Comments