Наукові публікації Господарський Ігор Ярославович

СПИСОК

основних наукових праць

Господарського Ігоря Ярославовича


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

Проблема гепатиту G

друк.Інфекційні хвороби. – 1998. – № 3. – С. 5-10.


6

Андрейчин М.А.

Інтегральні показники в оцінці стану імунної системи та ефективності імунокорегуючої терапії

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – Вип. 3. – С. 62-65.


4

__

A new possibility of acute hepatitis В severe form treatment

друк.

XI Int. Congress of liver diseases "Liver Cirrhosis and its Development" Oct 22-24, 1999. – Basel (Switzerland) Falk Symposium No. 115. – P.N. 46.


1

Andreychyn M., Botsuk Z., Nychyk N.

Severe form of acute hepatitis В immunoregulatory treatment

друк.

9th European Congress of Clinical Microbiology and ' Infectious Diseases (March 21-24, 1999). – Berlin, 1999. – N919.


1

Andreychyn M., Іshchuk I., Nychyk N., Botsuk Z.

Severe form of acute hepatitis В immunoregulatory treatment

друк.

XI Int. Congress of liver diseases "Liver and Immunity" Oct 20-21, 1999. – Basel (Switzerland) Falk Symposium No. 114. – PX93.


1

NychykN., Botsuk Z.

Ефективність індукторів синтезу інтерферону в лікуванні хворих на гострі гепатити В і С

друк.

Журн. АМН України. – 2002. – № 1. – С. 191-196.


6

Андрейчин М.А.

Застосування індукторів інтерфероноутворення у хворих на гострі гепатити В і С

друк.

Журн. АМН. України. – 2002. – Т. 8, № 1. – С. 191-196.


6

Андрейчин М.А.

Блокатори гістамінових рецепторів у гепатології – за і проти

друк.

Інф. хвороби. – 2002. – № 2. – С. 89-94.


6

        __

Ефективність індукторів інтерфероноутворення у хворих на гострі гепатити B і C з кріопатіями

друк.

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – Київ-Луганськ-Харків, 2003. – Випуск 5 (44). – С. 84-89.


6

Андрейчин М.А.

Chronic hepatitis C antiviral treatment by interferon inductors

друк.

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologow і Lekarzy Chorob Zakaznych (Bialystok, 5-7.06.2003). – S. 26


1

Andreychyn M., Ishchuk I.

Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика

друк.

Інф. хвороби. – 2003. – № 4. – С. 67-71.


5

Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Козак Д.В.


Алгоритм індивідуалізованого підбору індукторів ендогенного інтерферону у хворих на хронічні вірусні гепатити

друк.

Інф. хвороби. – 2004. – № 4. – С. 31-34.


4

__

Кріопатії та імунний статус при хронічних гепатитах В і С

друк.

Вісн. наук. досліджень. – 2004. – № 4. – С. 46-47.


2

__

Спосіб діагностики типу кріоглобулінемії

друк.

Клін. біох. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 81-83.

3

__

Цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С зі супутньою кріопатією

друк.

Журн. АМН. України. – 2005. – Т. 11, № 2. – С. 402-408.


7

Андрейчин М.А.

Зв’язок кріопатії з предикторами формування цирозу і первинного раку печінки у хворих на хронічний гепатит С

друк.

Одеський мед. журн. – 2005. – № 4. – С. 30-32.


3

__

Холодова кропив’янка: зв’язок з кріоглобулінемією і вірусами гепатитів

друк.

Одеський мед. журн. – 2005. – № 3. – С. 51-53.


3

___

Ефективність урсодезоксихолевої кислоти при хронічному гепатиті С з супутньою кріопатією

друк.

Практ. медицина. – 2005. – № 1. – С. 37-40.


4

__

Вплив урсосану на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С з супутньою кріопатією

друк.

Практ. медицина. – 2005. – № 2. – С. 3-6.


4

__

Вплив урсосану на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С з супутньою кріопатією

друк.

Практ. медицина. – 2005. – № 3. – С. 21-24.


4

__

Гематологічні прояви кріоглобулінемій різних типів у хворих на хронічний гепатит С

друк.

Клін. біох. – 2005. – Т. 7, № 2. – С. 18-20.


3

__

Лікування кріопатії у хворих на хронічний гепатит С

друк.

Інф. хвороби. – 2005. – № 1. – С. 20-22.


3

__

Особливості перебігу хронічного гепатиту С при різних типах супутньої кріоглобулінемії

друк.

Інф. хвороби. – 2005. – № 4. – С. 38-41.


4

__

Роль віку, статі і гормонального балансу в патогенезі кріоглобулінемії у пацієнтів з хронічним гепатитом С

друк.

Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 1. – С. 111-112.


2

___

Ефективність етіотропної терапії хронічного гепатиту  у хворих з супровідною кріоглобулінемією

друк.

Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 3. – С. 29-31.


3

__

Кріоглобулінемія у хворих з цирозом і первинним раком печінки

друк.

Шпит. хірургія. – 2005. – № 2. – С. 47-49.


3

Дрижак В.І.

Роль вірусів гепатитів В, С і герпес-вірусів у патогенезі кріоглобулінемії

друк.

Імунологія та алергологія. – 2005. – № 1. – С. 18-20.


3

Чоп’як В.В., Господарська Х.О.

Вплив кріоглобулінемії на автоімунні ускладнення етіотропної терапії хронічного гепатиту С

друк.

Імунологія та алергологія. – 2005. – № 2. – С. 28-30.


3

__

Лікування хворих з кріоглобулінемією третього типу і хронічним гепатитом С

друк.

Імунологія та алергологія. – 2005. – № 4. – С. 28-32.


5

__

Wybrane aspekty epidemiologii zakazen HCV na Ukrainie

друк.

Przegl. Epidemiol. – 2005. – V. 59. – P. 499-501.


3

Andrejczyn M., Wasylieva N.

Клінічні прояви кріоглобулінемій різних типів у хворих на хронічний гепатит С

друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т. 4, № 3. – С. 45-48.


4

_

Етіотропна терапія хронічного гепатиту С у хворих з кріоглобулінемією третього типу

друк.

Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 4. – С. 16-19.


4

__

Можливості етіологічного розшифрування ідіопатичної змішаної кріоглобулінемії

друк.

Імунологія та алергологія. – 2006. – № 2. – С. 16-18.


3

Господарська Х.О.

Стан кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит С при різних типах супутньої кріоглобулінемії

друк.

Вісн. наук. досліджень. – 2006. – № 1. – С. 7-9.


3

Масик О.М.

Ідіопатична змішана кріоглобулінемія: реальність чи недосконалість методів обстеження?

друк.

Астма і алергія. – 2006. – № 1. – С. 31-34.


4

Господарська Х.О.


Кріоглобулінемія в нормі і при вірусних інфекціях

друк.

Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, № 2. – С. 110-111.


2

Господарська Х.О.

Ефективність застосування імунофану у хворих на хронічний гепатит С з супутньою кріоглобулінемією

друк.

Інф. хвороби. – 2006. – № 1. – С. 21-25.


5

__

Імунотропна терапія при цитомегаловірусній інфекції у жінок з не виношуванням вагітності

друк.

Здоров’я жінки. – 2005. – № 3 (23). – С. 147-149


3

Господарська Х.О.

Особенности терапии цитомегаловирусной инфекции у женщин с невінашиванием береме-нности

друк.

Здоров’я жінки. – 2004. – № 4 (20). – С. 139-141.


4

Чопьяк В.В., Федоров Ю.В., Потем-кина Г.О., Господарская Х.О.

Використання антигістамінових засобів при сезонному алергічному риніті

друк.

Імунологія та алергологія. – 2007. – № 2. – С. 33-34.

2

Імунологічні особливості впливу індукторів інтерфероноутворення у жінок з невиношуванням вагітності

друк.

Здоров’я жінки. – 2009. – № 10 (46). – С. 146-1505

Господарська Х.О., Зарудна О.І.

Клінічні та імунологічні аспекти застосування лавомаксу у хворих на синдром Рейтера хламідійної етіології

друк.

Імунологія та алергологія. – 2008. – № 3. – С. 15-18.


2

Господарська Х.О.

Етіотропна терапія у хворих на грип за умови супутнього імунодефіциту

друк.

Імунологія та алергологія. – 2007. – № 4. – С. 25-27.


3

Ковальчук М.Т., Госпо-дарська Х.О.

Лікування цитомегаловірусної інфекції за умов1

друк.

Імунологія та алергологія. – 2008. – № 1. – С. 44-44.


1

Господарська Х.О.

Оцінка та корекція впливу фактору м'язового спазму на результати тестування хворих на анкілозивний спондилоартрит за шкалами BASDAI та BASFI

друк.

Український медичний часопис. – 2009. – № 5. – С. 86-88.


3

Масик О.М., Козій Н.І.


Використання фітопре-парату імупрет в імуно-реабілітаційному ліку-ванні хворих на хро- нічний тонзиліт з частими загостреннями

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 51-53.


3

Господарська Х.О., Грищук Л.А.

Лікування остеопеніч-ного синдрому у хворих зі специфічним ураженням легень

друк.

Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 41-44.


4

Грищук Л.А., Самогальська О.Є., Ярема Н.І. та інші, всього 3 осіб

Сучасні підходи до лікування цитомегалові-русної інфекції

друк.

Імунологія та алергологія. – 2008. – № 3. – С. 74-74.


1

Господарська Х.О.

Ефективність тимоміме-тиків у хворих на хроніч-ний гепатит С з супут-ньою кріоглобулінемією

друк.

Імунологія та алергологія. – 2008. – № 3. – С. 83-83.


1

Господарська Х.О.

Особливості лабораторної діагностики грипу в умовах епідемії ГРВІ в західних регіонах України протягом жовтня-листопада 2009 року

друк.

Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 33-36.


4

Ковальчук Л.Я,, Яшан О.І., Лазарчук О.В., П’ятковський Т.І.

Клінічно-імунологічні особливості перебігу вірусно-бактерійних пневмоній в умовах пандемії грипу А/H1N1/ Каліфорнія

друк.

Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 64-67.


4

Яшан О.І., Панічев В.І., Грищук Л.А.та інші, всього 2 осіб

Застосування лавомаксу у терапії цитомегалові-русної інфекції

друк.

Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 125-126.


2

Господарська Х.О., Зарудна О.І.

Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study

друк.

The Journal of Rheumatology. - 2011. -  vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.

9

E.C.Keystone, O.Dyadyk, O.Girina,

Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD

друк.

N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103.

11

Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM

Comparison of the efficacy and safety of oritavancin front-loaded dosing regimens to daily dosing: an analysis of the SIMPLIFI trial

друк.

Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul;55(7):3476-84.

9

Dunbar LM, Milata J, McClure T, Wasilewski MM

Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне хронической обструктивной болезни легких

друк.

Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.

4

Паничев В.А.

Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою

друк.

Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 107-111.

5

Мельничук І.П., Господарська Х.О.

Особенности лечения больных гепатитом в и с при сопутствующей криоглобулинемии

друк.

Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология 2013. №12. С. 34-37

4

Волынець К.В., Грушко В.В., Господарская  К.О.


Спосіб діагностики гепатитів В і С. Деклараційний патент на винахід


друк.

Деклараційний патент на винахід // 2004. – Бюл. № 3.


Андрейчин М.А., Луцук О.С

Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит В.

друк.

Деклараційний патент на винахід // 2003. – Бюл. № 11.Андрейчин М.А.

Спосіб діагностики кріоглобулінемії

друк.

Деклараційний патент на корисну модель // 2005. – Бюл. № 9.__

Спосіб визначення здатності організму до інтерфероноутворення

друк.

Деклараційний патент на корисну модель // 2005. – Бюл. № 6.  
__

Клінічний алгоритм надання медичної допомоги хворим на поліклоновий (змішаний) кріоглобулічний синдром – D89. (Методичні рекомендації)

друк.

Київ, 2006. – 33 с.

Методичні рекомендації

33

В.В.Чоп’як, Б.А.Герасун


Ранні клініко-лабораторні діагностичні критерії імунодефіцитів

друк.

Інф. лист. – 2004. – № 167.


1

Горовенко Н.Г., Чоп’як В.В., Чернишова Л.І., Потьомкіна Г.О., Казмірчук В.Є.

Діагностичні критерії синдрому кріопатії та терапевтичні підходи до його лікування

друк.

Інф. лист. – 2005. – № 68.


1

Чоп’як В.В., Потьомкіна Г.О.,

Покази до призначення імунологічного обстеження в хірургії

друк.

Інф. лист. – 2006. – № 118.


1

Чоп’як В.В., Якубовська І.О.

Нова технологія лікуван-ня хворих на хронічний гепатит В з поєднаним використанням індуктор-ів інтерфероноутворення

друк.

Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – № 16-17. – Реєстр № 164/17/02

1

Андрейчин М.А.

Клінічна імунологія та алергологія

друк

Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2005 р. – 372 с.

МОЗ України, протокол №2 від 30.03.2004 р.

підручник

152

Андрейчин М.А., Чоп’як В.В.

Терапія

друк

Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2007 р. – 648 с.

МОЗ України, протокол №2 від 30.03.2004 р.

підручник

648

Швед М.І., Пасєчко Н.В. та інші, всього 10 осіб

Основи клінічної медицини

друк

Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2008 р. – 796 с.

МОЗ України, протокол №2 від 30.03.2008 р.

підручник

796

Швед М.І., Андрейчин М.А. та інші, всього 12 осіб


 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.
 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.
 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей  хронической  обструктивной болезни легких //
 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34-37.
 • E.C.Keystone, O.Dyadyk, O.Girina, I.Hospodarskyy. Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study // The Journal of Rheumatology, 2011. -  vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.
 • N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, I.Hospodarskyy
 • Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul;55(7):3476-84. Comparison of the efficacy and safety of oritavancin front-loaded dosing regimens to daily dosing: an analysis of the SIMPLIFI trial.

  Dunbar LM, Milata J, McClure T, Wasilewski MM, I.Hospodarskyy
 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне хронической обструктивной болезни легких // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.
 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 107-111.
 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В., Господарская  К.О. Особенности лечения больных гепатитом в и с при сопутствующей криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология 2013. №12. С. 34-37.

Comments