наукові публікації Ястремська Світлана Олександрівна


 1. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / [Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. та ін.] // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 109–112.

 2. Господарський І.Я. Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах                                 / Господарський І.Я., Ястремська С.О., Котляренко Л.Т. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 114–119.

 3. Ястремська С.О. Огляд діяльності хоспісу в Сан-Дієго для потенційних пацієнтів та їх сімей / Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2010. – № 2. – С. 4–7.

 4. Турбота громади про достойну старість. Інформація про створення в м. Тернополі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку / [Л.Я. Ковальчук, І.Р. Мисула, Л. П. Вашинюк, С.О. Ястремська, Л.О. Головатенко.] // Медсестринство. – 2010. – № 3. – C. 4 – 33.

 5. Ястремська С.О. Стан розвитку паліативної допомоги в республіці Польща. / Ястремська С.О., Стахира Н.І. // Медсестринство. – 2010. – № 4. – C. 8-10.

 6. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського                                  / [Ястремська С.О., Господарський І.Я., Усинська О.С. та ін.] // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 142–146.

 7. Скарлош Т.Я. Роль медичної сестри в наданні паліативної та хоспісної допомоги / Скарлош Т.Я., Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2011. - № 1. – С. 18–22.

 8. Ястремська С.О. Роль медичних сестер в паліативній (хоспісній) допомозі               / Ястремська С. О., Усинська О.С. // Медсестринство. – 2011. - № 3. – С. 4–8.

 9. Дистанційна форма навчання в медсестринстві – перші результати впровадження / [Ястремська С.О., Усинська О.С.,  Господарський І.Я., Рега Н.І. та ін.] // Медсестринство. – 2011. - № 3. – С. 8–10.

 10. Рега Н.І. Синдром емоційного вигоряння у медичного персоналу відділеннь паліативної медицини / Рега Н.І., Ястремська С.О., Зарудна О.І.                               // Медсестринство. – 2012. - № 3. – С. 15–19.

 11. Рубан О.Є. Оформлення ділової документації, як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу / Рубан О.Є., Литвинова О.Н., Ястремська С.О.                       // Медсестринство. – 2013. - № 1. – С. 14–23.

 12. Ястремська С.О. Проблемні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації / Ястремська С.О., Гудима А.А., Рега Н.І.                                     // Медсестринство. – 2013. - № 2. – С. 8–12.

 13. Литвинова О.Н. Соціально – психологічні акценти формування особистості медсестри в умовах коледжу / Литвинова О.Н., Хуторянська М.О., Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2013. – № 2. – С. 26–29.

 14. Досвід застосування дистанційної форми в медсестер: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. / М-во охорони здоров’я Республіки Білорусь. – Вітебськ: ВДМУ, 2014. – С. 425-427

 15. Ястремська С.О. Проблемні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації / С.О. Ястремська, А.А. Гудима, Н.І. Рега                                      // Медсестринство. – 2013. – № 2. – С. 8-11.

 16. Рега Н.І. Проблеми професійної захворюваності серед фармацевтичних працівників / Н.І. Рега, С.О. Ястремська, Г.Д. Дичко // Медсестринство. – 2013. – № 2. – С. 21-25.

 17. Литвинова О.Н. Соціально- психологічні акценти формування особистості медсестри в умовах коледжу / О.Н.Литвинова, М.О.Хуторянська, С.О.Ястремська // Медсестринство. – 2013. - № 2. – С. 26-28.

 18. Палиця Л.М. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей / Л.М.Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда // Медична хімія. – 2013. – № 3. – С. 67-71.

 19. С.О. Ястремська Догляд за пацієнтами з хворобою Альцгеймера / С.О. Ястремська, О.О. Куца // Медсестринство. – 2013. – № 3. – C. 15-19.

 20. Корда М.М. Вплив фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок на структурно-функціональний стан клітинних мембран / М.М. Корда, С.О. Ястремська, І.М. Ястремська // Медична хімія. – 2013. – № 4. – C. 45-48.

 21. Ястремська С.О. Сучасне ставлення до участі медичних сестер у вирішенні проблеми лікування постраждалих від наслідків аварії  на Чорнобильській атомній електростанції та методології діагностики та лікування болю у цієї категорії хворих / О.Є. Шевченко, С.О.Ястремська // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 5-8.

 22. Палиця Л.М. Вплив карбонових наночастинок на процеси апоптозу в лейкоцитах крові / Палиця Л.М.,  Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О. // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 213.

 23. Палиця Л.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів / [ Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О. та ін.]                 // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

 24. Л.М. Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес / Палиця Л.М.,  Ястремська С.О., Корда М.М. // Науково-практичний журнал Здобутки клінічної та експериментальної медицини:– Тернопіль: Укрмедкнига. –2014. – 21, № 2. – С.130-134.

 25. Ястремська С.О. Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві / Ястремська С.О. // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 70-73.

 
Comments