Інститут кураторів

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом 2017-2018 навчального року здійснювалися на кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими за основними напрямками:

1)                      Національне виховання;

2)                      Патріотичне виховання;

3)                      Інтелектуально-духовне виховання;

4)                      Громадсько-правове виховання;

5)                      Робота з іноземними студентами;

6)                      Естетичне виховання;

7)                      Екологічне виховання;

8)                      Трудове виховання;

9)                      Моральне виховання;

10)                  Благодійна діяльність та волонтерство;

11)                  Соціальний захист, відвідування гуртожитків;

12)                  Фізичне виховання;

13)                  Здоровий спосіб життя.

Куратори груп:

№ групи

ПІП куратора

111 вітчизняні студенти

асист. Коцаба Ю.Я.

121 вітчизняні студенти

асист. Коцаба Ю.Я.

221 вітчизняні студенти

асист. Гаврилюк Н. М.

141 вітчизняні студенти

асист. Буштинська О.В.

241 вітчизняні студенти

асист. Максимова В.В.

341 вітчизняні студенти

асист. Максимова В.В.

141 іноземні студенти

асист. Креховська-Лепявко О.М.

241 іноземні студенти

асист. Волинець К.В.

341 іноземні студенти

асист. Яворська І.В.

441 іноземні студенти

доц. Локай Б.А.

 

В основу діяльності кафедри загального догляду за хворими покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Виховна робота кафедри була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку студентів;

• турбота про здоров'я студентів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки студентів;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню патріотичної роботи.

Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення студентам гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту у 2017-2018 н. р. здійснювалась через проведення різноманітних заходів: бесіди на історичну тематику щодо злуки ЗУНР і УНР – формування незалежної соборної України, участь у заходах присвячених Шевченківським дням. Кураторами груп у зв’язку з трагічними подіями було організовано хвилину мовчання в пам’ять Небесної сотні та загиблим у зоні АТО.

Інтелектуально-духовний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію у відвідуванні вистав «Занадто одружений таксист» та «Народний депутат» у Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка. Працівники кафедри із студентами відвідали Обласну філармонію з метою участі у вечорі, що присвячувався музиці епохи «Романтизму». «Ця музика хвилює i спокушає, навiює радiсть, можливо, сум, або взагалi вiдправляє вас у фантазiйнi мандри» - так вважали студенти, які відвідали концерт, а також прослухали шедеври того часу у виконанні Академічного камерного оркестру «Арката». Гість вечора - відомий український скрипаль киянин Георгiй Васильєв, у програмі якого твори Вагнера, Бiзе та Мендельсона.

Іноземні студенти активно залучаються до культурної роботи та науково-дослідницької діяльності, беруть участь у науковому гуртку членів наукового гуртка кафедр.  Викладачі кафедри забезпечили участь у конфереції молодих вчених на базі НОК Червона Калина 2017р. 

Належна увага на кафедрі приділяється вихованню у студентів високої культури та естетичних смаків. Викладачами кафедри обговорювались питання про коректність, етичність та культуру спілкування студентів у їх поведінці під час навчальних занять. Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті студентів наполегливо проводили куратори груп. Зі студентами організовувались бесіди щодо доцільності дотримання правил етикету.

У рамках екологічного виховання у 2017-2018 н. р. відбулись обговорення проблеми Чорнобильської трагедії.

Трудове виховання побудоване на тісному зв’язку університету з лікарнями. На базі кафедри медичного права була проведена дискусійна бесіда на тему: «Яким повинен бути молодий медичний працівник: кращі професійні якості». Важливим аспектом є виховання любові до праці, підготовка підростаючого покоління до трудової діяльності в сучасних умовах.

На кафедрі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування у студентів моральних аспектів. Кураторами груп проводиться бесіди зі студентами щодо успішності у навчанні та пропусків занять, обговорювалась тема: «Мораль, повага та гідність в українському суспільстві».

Згідно графіку викладачами кафедри було проведено за 2017-2018 н. р. інструктаж студентів з техніки безпеки. Протягом зазначеного періоду викладачами кафедри відвідувався гуртожиток № 1 (9 поверх, ліве крило), проводились бесіди та зроблено відповідні записи в журналах.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через  організацію зустрічі з доцентом кафедри Акушерства та гінекології №2 Петренко Н.В. на тему: «Аборти і його наслідки», а також відбулося обговорено кураторами групи  зі студентами. У рамках даної тематики відбулись бесіди на тему: «Насильство в молодіжному середовищі». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні навчального року.

Упродовж 2017-2018 навчального року робота педагогічного колективу кафедри була спрямована на реалізацію основних напрямків виховної роботи зі студентами. Адже головною метою викладачів є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості - лікаря.

Comments