професорсько-викладацький склад кафедри
  Господарський Ігор Ярославович

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - завідувач кафедри

E-mail - gospod_igor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 

Ястремська Світлана Олександрівна


Науковий ступінь - кан. біо. наук

Вчене звання - доцент

Посада - директор навчально-наукового інституту медсестринства

E-mail - yastremska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
  

Данилевич Юлія Олегівна

Науковий ступінь -к.м.н.

 Вчене звання Доцент

Посада - Завуч кафедри

E-mail - danulevich@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача   

Наукові публікації 

http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net 
 
 

  Локай Борис Анатолійович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - lokay@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
Зарудна Ольга Ігорівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - zarudna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
 Усинська Ольга Степанівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - usynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
Рега Надія Іванівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - rega@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
 Мазур Людмила Петрівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - mazur@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/0000-0001-8586-7516
https://www.researchgate.net 
 
 Даньчак Світлана Володимирівна

Науковий ступінь - к.м.н.

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - danchak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net 
 
 
Прокопчук Оксана Володимирівна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - prokopchuk_oksana@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net 
  
 
Максимова Валентина Василівна

Науковий ступінь - 

Посада - асистент

E-mail - maksymova@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
Волинець Костянтин Васильович

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - volynec_kv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
orcid.org
https://www.researchgate.net 
 


 Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - lepyavkoom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 

 
Буштинська Ольга Валеріївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - bushtynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
 

Коцаба Юлія Ярославівна  

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - kotsaba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
orcid.org
https://www.researchgate.net 
 
 

 Городецький Володимир Євгенович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - horodetskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net 
 

Яворська Ірина Володимирівна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - iavorska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
Кіт Олег Миколайович

Науковий ступінь - Док. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - професор

E-mail - kit@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org/
https://www.researchgate.net 
 
 
Лиха Людмила Миколаївна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - lykha@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net 
  
 
 
Намісняк Ольга Миколаївна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - prokopivom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 


http://scholar.google.com.ua/
www.linkedin.com
https://ua.linkedin.com/
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603347161 
 
http://www.researcherid.com
http://orcid.org
https://www.researchgate.net